Over “Timo”

 • NAAM: Timo, 19 jaar, Nederlandse afkomst, schoolverlater van HBO-studie.
 • Binnen gekomen bij Digg’Out via het netwerk.
 • PROBLEMATIEK: dak- en thuisloos, drugsgebruik, psychische problemen (psychose), financiële schulden.
 • HULPVRAAG: – woonruimte – schulden in kaart brengen – inventariseren wat er psychisch aan de hand is – contacten met de reclassering maken

Achtergrond

Timo groeide op in een gewelddadig gezin. Timo ging na de scheiding bij zijn moeder wonen. Op 12-jarige leeftijd ging hij bij zijn vader wonen. Timo spijbelde van school, ging aan de drugs en trok zich terug in zijn eigen wereldje. Timo werd door zijn vader psychisch mishandeld en hij vertrok naar zijn moeder. Moeder was hertrouwd. Hij heeft daar de middelbare school afgemaakt. Daarna ging hij een HBO-studie doen in een andere stad. Hij ging daar op kamers. Timo verwaarloosde zichzelf, zijn kamer en zijn studie volledig. Timo dwaalde enige tijd door Nederland zonder verblijfadres of inkomsten. Hij ging terug naar Almere en kwam via vrienden bij Digg’Out terecht. Timo ging weer naar een nieuwe HBO-studie in Almere, waar het een tijdje goed ging met hem. Het samenwonen met zijn vader bleek geen succes te zijn. Hij is vrijwillig in een tentje gaan slapen op een strandje in Almere. Daarna is hij gaan zwerven.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Budgettraining/-coach
 • Begeleiding en vertegenwoordiging naar ketenpartners
 • Rechtshulp voorbereiding
 • Re-integratie naar werk/school
 • Iedere dag (van maandag tot vrijdag) meelunchen, broodjes mee voor het weekend
 • Dagbesteding

Wat is het resultaat

 • Schulden zijn gedeeltelijk Voor ca. € 500,- zijn er betalingsregelingen getroffen.
 • N.a.v. het onderzoek van de Opvoedpoli wordt vastgesteld dat Timo ADD heeft.
 • De advocaat zal actie ondernemen zodra de rechtszaak begint.
 • Timo heeft regelmatig werk en dus inkomsten om te leven en de schulden af te betalen.
 • Timo gebruikt geen drugs meer.
 • Timo gaat zijn taakstraf uitvoeren.
 • Timo gaat volgend schooljaar weer een HBO-studie opnemen.
 • Timo heeft afspraken bij de psychiater, zodat hij geholpen kan gaan worden om zijn ADD aan te pakken d.m.v. gesprekken.
 • Digg’Out heeft ervoor gezorgd dat hij bij een gastgezin in Dronten kon worden geplaatst. Daar gaat het goed met hem.
 • Timo heeft zich ingeschreven bij Yes We Can Clinics. Hij wil daar werken aan zijn softdrugsverslaving en hij krijgt gedragstherapie. Het intakegesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en 21 januari 2015 wordt hij opgenomen.

Reacties zijn gesloten.