Over “Saskia”

 • NAAM: Saskia, 21 jaar, Nederlandse afkomst, MBO-4.
 • Moeilijk plaatsbare student, heeft bij Digg’Out een stagekans gekregen.
 • PROBLEMATIEK: psychische problemen, transgender.
 • HULPVRAAG: – stageplaats – vertrouwenspersoon – begeleiding i.v.m. thuissituatie

Achtergrond

Saskia groeit op in een gezin waarvan de moeder zwaar alcoholist is. Moeder komt de laatste vijf jaar al niet meer uit bed. Heeft in het verleden ook brand veroorzaakt door in bed te roken. Saskia heeft twee emmers water op haar kamers staan om de brand te kunnen blussen. Moeder weigert elke vorm van hulp en uiteindelijk sterft zij in bed. Vader bemoeit zich weinig met de opvoeding van zijn beide dochters. Zij zorgde samen met haar zuster voor moeder (’s nachts slaapt zij op de bank, overdag zorgt haar zuster voor de moeder).
Saskia gaat overdag naar school. Zij voelt zich nooit erg prettig op school. Wordt veel gepest. Zij snapt dat ze anders is, maar hoe anders is haar niet duidelijk.
Tot het moment dat ze iets las over een transgender. Ze herkende zichzelf er erg in. Haar moeder heeft haar ondanks alles, altijd gesteund. Haar vader begreep het niet en wilde er niets van en over weten. Al gauw nam ze een andere naam aan. Hij noemt zich vanaf nu Teun. De relatie met zijn vader was zeer moeizaam.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Iedere dag (van maandag tot vrijdag) meelunchen
 • Ondersteuning en begeleiding bij Digg’Out
 • Contact gelegd met de Opvoedpoli om haar/zijn verhaal bij een psycholoog te kunnen doen
 • Een coach meesturen naar al haar afspraken bij het VUmc Transgenderdysforie
 • Vakgerelateerde coaching
 • Gezinsgesprekken systeem
 • Begeleiding moeilijk plaatsbare student

Wat is het resultaat

 • N.a.v. de gesprekken met de psycholoog heeft ze stappen gezet richting haar transitie.
 • Door de gezinsgesprekken kan hij thuis zichzelf zijn en heeft hij beter contact met vader en zuster.
 • Heeft stage succesvol afgerond
 • Zit nu in een traject voor haar sekseverandering operatie. Krijgt hier nog steeds begeleiding en ondersteuning voor.
 • Heeft een vaste baan.

Reacties zijn gesloten.