Over “Niels”

 • NAAM: Niels, 15 jaar, Nederlandse afkomst.
 • Binnen gekomen bij Digg’Out via het netwerk.
 • PROBLEMATIEK: gedragsstoornis, alcohol, thuisloos.
 • HULPVRAAG: – dagbesteding – EMDR

Achtergrond

Niels kwam binnen met een totaal verknipte werkelijkheid. Heeft een gedragsstoornis en is onder invloed van alcohol. Thuissituatie: moeder is psychiatrisch patiënte en wordt niet geholpen. Stiefvader heeft niet veel op met de hele situatie. Steekt er geen energie in.
Niels is van nature een ongeleid projectiel. Ouders kunnen hem niet aan. Bij Digg’Out proberen we hem te wijzen op wat er aan de hand is. In eerste instantie verwerpt hij alles wat er gezegd wordt. In een later stadium komt hij erachter dat hij toch misschien niet zo goed functioneert.
Hij accepteert de zorg van Digg’Out. In augustus 2014 wordt hij tijdelijk (12 weken) opgenomen in een gesloten inrichting. Daar leert hij aan zijn gedrag te werken. Als hij eruit komt wordtNiels uit huis geplaatst en woont bij zijn tante. Hij volgt therapie (EMDR).
Vervolgstap is opname in een gesloten instelling voor langere tijd.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Iedere dag (van maandag tot vrijdag) meelunchen. Broodjes mee voor het weekend.
 • Dagbesteding
 • Begeleiding/bemiddeling huisvesting
 • Alcoholprobleem bespreekbaar maken. (Gebruikt geen drugs meer. Is erachter gekomen dat hij dan van de wereld is.)
 • Zorgbemiddeling

Wat is het resultaat

 • Opname in een gesloten inrichting voor 3 maanden
 • Therapie EMDR
 • Uit huis geplaatst. Woont bij zijn tante buiten Almere. Volgt nog steeds therapie.

Reacties zijn gesloten.