Over “Kim”

 • NAAM: Kim, 17 jaar Nederlandse afkomst, MBO-2 Dierverzorging. Liep stage Dierverzorging bij Digg’Out.
 • Tweede keer binnen gekomen bij Digg’Out via de zorgcoördinator van MBO Groenhorst in samenwerking met Bureau Leerplicht. Overige zorgverlener: GGZ Max Ernst.
 • PROBLEMATIEK: drugsgebruik, psychische problemen, weggelopen van huis, voortijdig schoolverlater.
 • HULPVRAAG: – dagbesteding en voorbereiding op het inschrijven voor een nieuwe opleiding in september 2015.

Achtergrond

Kim groeit op in een gezin dat weinig communiceert met elkaar. Ze is volgens ouders altijd zeer gedisciplineerd geweest, goede cijfers op school en blonk uit in sport. Het jongere broertje heeft ADD en heeft de meeste zorg nodig van vader en moeder.Kim voelt zich buitengesloten en kan niet haar gevoelens hierover kwijt. 4 jaar geleden begon ze te experimenteren met harddrugs. Het feit dat haar vader een ongeluk kreeg (wat resulteerde in arbeidsongeschiktheid) en het feit dat ze niet over is gegaan op school duwde haar verder in regelmatig drugsgebruik. Daarnaast begint ze met weglopen van huis voor langere periodes.Kim heeft een vorm van PTSS overgehouden doordat ze onder invloed van LSD bij vrienden thuis werd weggehaald door de politie.
Ze krijgt paniekaanvallen en in combinatie met drugs worden deze erger. Uiteindelijk komt ze bij GGZ Max Ernst terecht, heeft wekelijks therapie.

Begin 2014 komt ze bij Digg’Out binnen via het netwerk, omdat ze geen stage kan vinden als dierverzorger in Almere. Het gezin heeft geen geld om haar te laten reizen buiten Almere om stage te lopen. Digg’Out heeft reptielen en creëert een stageplek bij Digg’Out, in samenwerking met het kenniscentrum Aeqor. Doordat ze niet overgaat, stopt ze met haar stage. Ze komt vervolgens in oktober 2014 terug op aandringen van de zorgcoördinator van het MBO Groenhorst College in samenwerking met Bureau Leerplicht. Het doel is om Kim weer in te laten schrijven op een nieuwe school aankomende september 2015. Tijdens het begeleiden wordt duidelijk dat haar drugsproblemen van dien aard zijn, dat Digg’Out besluit om haar in te laten schrijven bij YWCC in de Ardennen en haar nauw te begeleiden.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Zorgplan schrijven en uitvoeren; strakke begeleiding in het voorbereiden voor een opleiding.
 • Dagbesteding.
 • Nauwe samenwerking met de psycholoog van GGZ Max Ernst, om te zorgen dat beide betrokken partijen op de hoogte zijn van ontwikkelingen etc.
 • Gezinsgesprekken systeem
 • Hulp bij afkicken
 • Ingeschreven bij YWCC in de Ardennen
 • Netwerk met succes meerdere malen ingezet om haar op te sporen wanneer zij weer was weggelopen.

Wat is het resultaat

 • Kim krijgt haar intakegesprek met YWCC 20 januari om voor 10 weken de kliniek in te gaan, waar ze gaat werken aan haar drugsgevoeligheid en gedragsproblematiek.
 • Door de bemiddeling in gesprekken met ouders woont ze nu weer thuis.
 • Is gestopt met drugsgebruik, maar krijgt nog voortdurende hulp hierbij.
 • Rond alsnog haar stage af van de Dierverzorging.

Reacties zijn gesloten.