Over “Karel”

 • NAAM: Karel, 24 jaar, Nederlandse afkomst, MBO-2 afgerond.
 • Binnen gekomen bij Digg’Out via het netwerk.
 • PROBLEMATIEK: dakloos, drugsgebruik, psychische problemen, psychose, financiële schulden.
 • HULPVRAAG: – woonruimte – monitoren van zijn medicatie – hulp bij het afkicken van hard drugs – rechtszaken.

Achtergrond

Karel kwam binnen bij Digg’Out omdat zijn PGB-er hem in een tentje op de Kemphaan had gezet. Zijn reden hiervoor was dat zijn cliënt onhandelbaar was. Karel was zeer psychotisch en gebruikte dagelijks harddrugs, wat resulteerde dat hij meerdere malen ‘s nachts door een ambulance van de snelweg werd gehaald omdat hij paniekaanvallen had en zwaar psychotisch gedrag vertoonde. Karel stond op de wachtlijst van begeleid wonen project Domus. Door zijn psychose en niet kunnen communiceren en niet begrijpen van de hulpverlener vertoonde hij agressief gedrag wat ervoor zorgde dat hij niet geplaatst werd. De strakke structuren en intensieve begeleiding bij Digg’Out hadden als resultaat dat Karel goed meedraaide en geen last was, maar eerder een aanwinst. Echter na sluitingstijd kwam Karel in een zwart gat terecht met alle gevolgen van dien. Snel bleek dat zijn PGB-er hem oplichtte en misbruik van zijn situatie maakte. Digg’Out kon er uiteindelijk voor zorgen dat zijn PGB-er werd ontslagen en dat Karel in Amersfoort in een begeleid wonen traject kwam.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Rondetafelgesprekken met de betrokken hulpverlenende instanties (Karel is een bekende bij de reguliere instanties)
 • Dagbesteding
 • Zorgbemiddeling
 • Beschermd tegen zijn PGB-er, die Karel oplichtte. Deze is ontslagen met hulp van de overige betrokken instanties
 • Dagelijks lunchen bij Digg’Out en broodjes mee voor het weekend.
 • Nauwe samenwerking met De Meregaard en gezorgd dat zijn antipsychotica medicatie in vorm van een depot bij Digg’Out werd gegeven omdat hij zich niet hield aan zijn afspraken voor deze medicatie bij De Meregaard
 • Rechtshulp
 • Begeleiding/bemiddeling huisvesting

Wat is het resultaat

 • Woont nu enkele maanden in een begeleid woonproject in Amersfoort, waar het goed gaat.
 • Gebruikt geen harddrugs meer.
 • Is weer gaan sporten.
 • Heeft een dagbesteding.

Reacties zijn gesloten.