Over “Joost”

 • NAAM: Joost, 22 jaar, Nederlandse afkomst.
 • Binnen gekomen bij Digg’Out via het netwerk.
 • PROBLEMATIEK: depressief, dakloos
 • HULPVRAAG: – woonruimte – hulp bij zijn depressie.

Achtergrond

Joost woont thuis bij zijn moeder. Moeder is niet te vertrouwen. Zij neemt geld op van zijn rekening, waar zijn vader zijn studiekosten op stort. Zijn moeder is erg overheersend en heeft hem op zijn 16e uit huis gezet. Ouders zijn gescheiden, vader woont met zusje in China waardoor Joost vereenzaamde. Hij raakte in een depressie. Vervolgens in een psychose en is daarvoor opgenomen geweest. Door dit alles heeft hij zijn school niet af kunnen maken. Hij logeerde regelmatig bij oudere zuster en zwager, maar dat kon lang niet altijd. Digg’Out heeft ervoor gezorgd dat hij via het netwerk tijdelijk onderdak heeft gekregen.
Inmiddels woont hij in een begeleid wonen traject.
Joost doet de avond-havo. Maar door de situatie kan hij zich niet goed concentreren.
Bij Digg’Out krijgt Joost de ruimte om rustig te kunnen werken. Inmiddels heeft Joost zich ingeschreven voor een vervolgstudie op universitair niveau.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Werkruimte waar hij overdag rustig aan zijn schoolwerk kan werken
 • Begeleidingsgesprekken over de depressie
 • Begeleiding/bemiddeling huisvesting
 • Meelunchen en eten meegeven voor de tijden dat hij niet bij ons terecht kan

Wat is het resultaat

 • Heeft woonruimte.
 • Heeft zijn havo met succes afgerond.
 • Heeft zich ingeschreven bij de universiteit.
 • Kan beter met zijn depressie omgaan.
 • Heeft een positievere outlook.

Reacties zijn gesloten.