Over “Corné”

 • NAAM: Corné, 21 jaar, Nederlandse Opleiding DTP MBO-4.
 • Moeilijk plaatsbare student, heeft bij Digg’Out een stagekans gekregen.
 • PROBLEMATIEK: De eerste drie jaar van zijn leven doof, moeite met sociale contacten leggen, woede-aanvallen, lage sociale vaardigheden.
 • HULPVRAAG: – zelfredzaamheid vergroten – rugzak begeleiding – integratie

Achtergrond

Corné is doof geboren en groeit op in isolement. Pas in zijn derde levensjaar is er een operatie geweest die hem het meeste van zijn gehoor heeft gegeven. Ouders gescheiden, woont bij moeder en stiefvader. Veel ruzie in huis waar hij in betrokken wordt. Moeder heeft ernstige moeite het accepteren dat haar zoon volwassen is. Moeder boycot alle pogingen om hem volwassen te maken. Waardoor Corné zeer gefrustreerd is en angstig dat hij haar fysiek letsel geeft. De laatste vijf jaar is er een rechtszaak tegen vader m.b.t. alimentatie. Moeder ontneemt hem de kans om een normale relatie aan te gaan met zijn vader.
Corné is heel erg onzeker op persoonlijk, professioneel en romantisch niveau.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Stagebegeleiding
 • Ondersteuning gegeven bij de BPV opdrachten
 • Ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling
 • Intensieve begeleiding op sociale vaardigheden
 • Talentontwikkeling (traject)
 • Zelfredzaamheid training
 • Begeleiding/bemiddeling huisvesting

Wat is het resultaat

 • Stage is positief afgerond
 • Is zelfverzekerder geworden
 • Sterker geworden in zijn sociale vaardigheden
 • Nieuwe talenten ontdekt

Reacties zijn gesloten.