Over “Bertus”

 • NAAM: Bertus, 24 jaar, Nederlandse afkomst, afgeronde MBO-3 DTP.
 • Moeilijk plaatsbare student, heeft bij Digg’Out een stagekans gekregen.
 • PROBLEMATIEK: Dak- en thuisloos, psychische problemen, financiële schulden.
 • HULPVRAAG: – woonruimte – schulden in kaart brengen – inventariseren wat er psychisch aan de hand is – werk.

Achtergrond

Bertus is homo en groeide op in een gezin waarbij dit niet getolereerd werd. Bertus voelde zich onbegrepen en niet geaccepteerd binnen het gezin. Heeft als kind in mentale isolatie geleefd, met de nodige gevolgen die daaruit voortkomen. Loopt emotioneel achter en heeft last van woede-aanvallen. Heeft niet of nauwelijks contact met ouders.

Bertus studeerde in Groningen. Maar verwaarloosde zichzelf en zijn kamer, waardoor zijn medebewoners van de huurbaas geëist hebben dat hij eruit werd gezet.

Bertus kwam bij Digg’Out terecht omdat zijn vriend daar stage liep. Bertus’ tante heeft hem een kamer aangeboden in Amsterdam en samen met zijn grootmoeder de meeste schulden afbetaald.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Budgettraining/-coach
 • Begeleiding/bemiddeling huisvesting
 • Re-integratie naar werk/school
 • Iedere dag (van maandag tot vrijdag) mee lunchen, broodjes mee voor het weekend
 • Training zelfredzaamheid
 • Rechtshulp voorbereiding
 • Psychologisch onderzoek / indicatie bij Digg’Out

Wat is het resultaat

 • Schulden zijn afbetaald, gedeeltelijk door hulp van zijn familie die door Digg’Out is benaderd en ingeschakeld.
 • Woont in Amsterdam bij tante en heeft een vaste baan bij Joostzorg.
 • Intakegesprek gepland voor Evaluatie bij psycholoog.
 • Structureel werk en dus inkomsten om te leven en zijn kosten te betalen.
 • Is nu op zoek naar eigen woonruimte.
 • Komt nog regelmatig bij Digg’Out voor ondersteuning.

Reacties zijn gesloten.