Over “Anna”

 • NAAM: Anna, 25 jaar, Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG), met kind van 3 jaar, Hongaarse afkomst.
 • Binnen gekomen bij Digg’Out via het netwerk.
 • PROBLEMATIEK: Laag verstandelijk gedrag, problemen met Jeugdzorg om haar kind, opvliegend van aard, sociaal wantrouwen, budgetoverschrijding, taalles NT2.
 • HULPVRAAG: – dagbesteding (4 dagen per week)

Achtergrond

Anna komt voor dagbesteding voor 4 dagen per week. Ze is LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en heeft een sociaal wantrouwen tegenover iedereen. Seksueel misbruikt. In het begin is ze erg snel op haar teentjes getrapt. Vaak omdat ze de woorden niet goed begrijpt en dus per definitie negatief binnen laat komen. (Haar Nederlands is niet heel goed. Ze spreekt Nederlands, maar vindt schrijven moeilijk.) Ze heeft problemen met Jeugdzorg. Vindt dat er niet naar haar geluisterd wordt. Ziet haar kind te weinig. de vader schermt het kind voor haar af. Daarnaast geeft ze aan dat ze moeilijk met geld om kan gaan.

Wat doet Digg’Out

 • Intakegesprek
 • Iedere dag (dinsdag tot vrijdag) meelunchen, broodjes mee voor het weekend
 • Dagbesteding
 • Begeleiding en vertegenwoordiging naar ketenpartners
 • Zwaar inzetten op de vertrouwensrelatie

Wat is het resultaat

 • Door met haar boodschappen te doen krijgt ze besef van de waarde van geld.
 • Fiets aangeschaft. Is goedkoper dan altijd per OV naar Digg’Out te komen.
 • D.m.v. winkelfolders uit laten zoeken hoe je goede en goedkope maaltijden kunt verzorgen.
 • D.m.v. woordzoekers de betekenis van woorden leren en kunnen uitleggen.
 • Door samen eten is ze gewend geraakt aan nieuwe mensen, waardoor ze een socialere houding is gaan opbouwen.
 • In overleg met instanties gezorgd voor regelmatige bezoektijden om door te brengen met haar kind.

Reacties zijn gesloten.