Over SWOP!

SWOP! is de naam waaronder Digg’Out internationale jongerenuitwisselingen doet.

Op dit gebied werken wij samen met onder andere Erasmus+, Grundtvig en EVS. Dit zijn de grootste partners waarmee wij jongeren uitzenden naar het buitenland. Hiernaast werken we ook nog met kleinere erkende lokale partners. Dit kan gaan om zowel korte als lange projecten en deze hebben doorgaans een sociaal karakter en vaak ook een sociaal thema. Middels deze uitzendingen geven we jongeren en onze coaches de kans om nieuwe skills en ervaringen op te doen. Via de Erasmus+ projecten kunnen de jongeren ook een internationaal erkend certificaat behalen, wat zij ook weer met trots op hun CV kunnen plaatsen.

Via de internationale uitwisselingen helpen we zowel onze coaches als onze jongeren om zich op sociaal vlak verder te ontwikkelen en tegelijk kennis op te doen over de besproken onderwerpen en andere culturen. Via het E(uropean) V(olunteer) S(ervice) kunnen we jongeren die graag wat langer in het buitenland willen leren en werken de kans geven om dit te doen en voor langere tijd een buitenlandse cultuur in zich op te nemen en daar nieuwe vaardigheden op te doen. Dit zijn wel specifieke projecten die vaak ook al een vooropleiding vereisen.

Via Grundtvig kunnen we jongeren op uitwisseling sturen die zich voornamelijk cultureel en sociaal willen ontwikkelen. Dit zijn vaak korte projecten van maximaal twee weken.

Het programma ondersteund internationale samenwerking en onderzoekt de waarden van jeugd werk en non-formele educatie.

Door deelname aan Erasmus+, jongeren werkers en jongeren zelf instaat zijn om connectie te maken met onze (de Europese commissie) prioriteiten en doelen.

Zoals :

 • Leerzame mobiliteits activiteiten
 • Active participatie
 • Hogere kwaliteit in het jeugdwerk
 • Innovatie en employability

Onder de KA1 paraplu er zijn drie soorten programma’s waar aan je zou kunnen meedoen.

Namelijk:

 1. Youth exchange
 2. Training course
 3. (European Voluntary Service)

Alle drie de programma’s hebben verplicht leer elementen en als de een programma hebt voldaan krijg je een youthpass. Dit is een rechts geldig certificaat dat je dan weer op je cv kan zeten. In de youth exchange zijn ze vaak al helemaal gemaakt maar in de training courses en evs kan je verschillende competenties uitlichten die je hebt verbeterd tijdens de activiteit. Bijvoorbeeld je Engels, maar ook hoe je sociaal media het best kan gebruiken voor je werk. Het is erg breed en het ligt aan de activiteit waar je aan mee doet welke competenties worden aangeboden.

Youthpass is het instrumet voor validatie en herkenning voor het Youth in Action programma. Doormiddel van het certificaat zorgt de Europese commissie dat de leer ervaring die wordt behaald door een Youth in Action activiteit wordt herkend als een leerzame ervaring en een periode van non-formele educatie.

De training courses ondersteunen de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers door ze te laten deelnemen aan seminars, training courses, studie bezoeken, job-shadowing( soort van stage) in het buitenland bij een organisatie die actief is in het jeugdwerk.

EVS geeft de kans aan jonge mensen om een periode in een ander land te werken als een full time vrijwilliger. Dit kan voornamelijk in de zorg, kunst, cultuur en sport sectors.

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar

 • projecten kunnen 1 of 2 vrijwilligers of tot de maximum van 30.
 • Projecten hebben minimaal twee organisaties nodig. Een om te sturen (sending) en een om te ontvangen (hosting)
 • Relevante ervaring: dit verschild per project. Je hoeft het niet altijd te hebben maar wordt wel vaak op prijs gesteld.
 • Standaard projecten duren tussen de 2/12 maanden.