Samenwerking

Wat is het?

Het gezamenlijke doelen behalen, jongeren voldoende tools geven tot zelfredzaamheid maar ook samenredzaamheid.

Wat vraagt het?

Er wordt veel gesproken over ketenaanpak, poldermodel, naar elkaar verantwoorden. Maar samenwerken vraagt eigenlijk maar een paar dingen en dat zijn:

  • Elkaar kennen (weten wat ieders kracht en talent is).
  • Vertrouwen in elkaar hebben.
    En dat kan eigenlijk alleen als je elkaar werkelijk ook aardig vindt. Je open stellen, eerlijk zijn, hulp geven en ook vragen. Persoonlijke irritatie wegzetten. 1+1=3.
  • Het bewust zijn van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, individuele aansprakelijkheid, open en positief, flexibel zijn en in het belang van het doel aanpassen.

Om goed te kunnen samenwerken werken de mensen van Digg’Out altijd graag vanuit overeenkomsten: als we onze overeenkomsten herkennen dan is er een gemeenschappelijke deler en zijn we eerder open en bereid om met elkaar te communiceren en de obstakels aan te pakken.

Alle mensen bij Digg’Out vormen samen als het ware een familie, en de basis van een goede familie is het er altijd voor elkaar zijn (ook als je het soms niet met elkaar eens bent), loyaliteit, elkaar inspireren en motiveren.

Op deze manier van samenwerken kunnen we een goed voorbeeld geven voor de volgende generatie en bijdragen aan een meer stabiele maatschappij waarin niemand meer tussen wal en schip zal kunnen of mag vallen.

Wij zijn trots op onze samenwerkingspartners die met ons al lerende de beste route lopen.