2020: KA2 project

Youth styles

Youth stylesHeel trots zijn we op  de voltooiing van ons nieuwste strategische partnerschapsproject binnen het Europese programma Erasmus+. De afgelopen twee jaar werkte we samen met partners uit Slowakije, Italië, Roemenië en Engeland om ervaringen te delen met het gebruik van niet-formeel onderwijs om negatieve levensstijlen en risicovol gedrag onder jongeren te voorkomen.

Het project benadrukte het brede scala aan “levensstijlproblemen” waarmee jonge mensen in Europa te maken hebben, en onderzocht enkele van de beleidsmaatregelen en praktische oplossingen die in de context van verschillende landen bleken te werken. Een gerelateerd handboek voor jongerenwerkers, is binnenkort online te downloaden.
Ga voor meer informatie over het project en de betrokken partners naar onze verspreidingssite. Mocht je alles willen nazoeken: het projectnummer is 2018-2-SK02-KA205-001774.

 

Reacties zijn gesloten.