2017-2020: Don’t Drop Me Outside

Don't DROP me OUTside

Digg’Out is sinds oktober 2017 als partner opgenomen in het Erasmus+ project “Don’t DROP Me OUTside”. Dit internationale project (2017-1-NL01-KA201-035264) zal twee en een half jaar duren en heeft als onderwerp voortijdig schoolverlaten. De leiding van dit project ligt bij het Anna Van Rijncollege en het wordt medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Erasmus+.

Voortijdig school verlaten, wat zijn de oorzaken en redenen? Zijn deze oorzaken en redenen Europa-breed gelijk? Wat kunnen we na afloop van die 2,5 jaar concluderen, maar vooral waar kunnen we elkaar in inspireren en stimuleren om dit fenomeen zo holistisch mogelijk te benaderen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Ieder land/partner is verantwoordelijk om de noodzakelijke research te doen. Daarop aansluitend zullen gezamenlijk educatieve programma’s ontwikkeld worden voor studenten en docenten.

Maar we willen vooral een bijdrage kunnen leveren om preventieve tools te ontwikkelen die zullen bijdragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Preventief ‘signaleren en monitoren’ maar vooral pragmatisch inzetten. Welke kenmerken zijn er bij potentiële schoolverlaters, zijn deze gelijk en kunnen docenten op basis hiervan preventief handelen. Sleutelwoorden zijn: inspirerend en innovatief.

Aan het eind dit project hebben de partners een netwerkframe/platform voor docenten en studenten.

De projectpartners zijn:

  • Digg’Out, Nederland
  • Anna van Rijn Collega, Nederland, (hoofdpartner),
  • Hayatboyu Ogrenme Akademisi Dernegi Turkije,
  • Ontwikkelingsmaatschappij Empoli Valdesa, Italië,
  • Instituto Superiore Statale Fermi da Vinci, Italië,
  • PIA, informatiesystemen en -diensten doo, Slovenië,
  • School Center Velenje, Slovenië.

Duur van het project: 01-11-2017 tot 05-04-2020.

Nanette de Jong is de verantwoordelijke persoon van het project bij Digg’Out.

12-13 januari 2018: Kickoff Meeting

Donderdag 11 januari kwamen de partners uit Italië en Slovenië aan, de partners uit Turkije hadden vanwege de slechte weeromstandigheden vertraging en kwamen vrijdagochtend aan. Een van de Turkse partners was verhinderd.

Na een informeel gezamenlijk ontbijt in Digg’Out startte Igor Razbornik met de presentatie van de ‘task file’ en de logistiek die daar bij hoort.

De dag was zeer inspirerend en voornamelijk een moment om elkaar beter te leren kennen en samen goede afspraken te maken om de beste resultaten te creëren.

12 januari stond in het teken van de onderzoeksvragen samen vaststellen en de taken verdelen.

Het was een bijzondere ontmoeting vanuit verschillende achtergronden, culturen en gender. Met als gezamenlijke passie de jeugd faciliteren naar meer verantwoordlijkheid en grip op het leven.

Reacties zijn gesloten.