Missie, visie, kernwaarden en werkwijze

Onze visie

Wij zijn van mening dat iedereen waardevol is, accepteren wat jonge mensen wel of niet kunnen. Er is geen onderscheid in kleur, cultuur, subcultuur, religie. Allen zijn we slechts mensen.

Onze missie

De missie van Digg’Out is om jongeren op een onorthodoxe, laagdrempelige manier resultaatgericht te (laten) werken en hierbij goed te kijken naar de kernkwaliteiten en valkuilen van de jongeren. Het gaat om het creëren en vergroten van het eigen inzicht met als doel jongeren te motiveren en te empoweren zodat zij (weer) aan de slag gaan met hun studie/school of hun werk. Op deze manier bevordert Digg’Out de zelfstandigheid, maar ook de integratie en emancipatie van jongeren en vergroot de participatie van jongeren in de maatschappij.

Onze kernwaarden

De 10 kernwaarden waar Digg’Out voor staat en wat door Digg’Out, haar medewerkers, stagiaires en vrijwilligers als waardevol en belangrijk wordt ervaren:

 1. Wederzijds respect
 2. Gelijkwaardigheid
 3. Samenwerking
 4. Verantwoordelijkheid
 5. Eerlijkheid
 6. Vertrouwen
 7. Verdraagzaamheid
 8. Dienstbaarheid
 9. Zelfbeheersing
 10. Empowerment

Onze werkwijze

Bij ieder traject staat de relatie centraal: op basis van wederzijds vertrouwen en vriendschap kan gebouwd worden. Dat betekent dat wij ondanks de rode draad van structuur altijd rekening houden met de mogelijkheden en behoefte van ‘de dwarsligger’.

Concreet betekent dit een tweesporen-beleid:

 1. primair faciliteren in vertrouwen, geloof, vriendschap.
 2. twee is de weg naar zelfredzaamheid met de AAAP™ methodiek als leidraad (Authenticiteit, Autodidact, Autonoom, Pro-actief)

En bewust zijn dat mensen willen veranderen omdat het maatschappelijk meer acceptabel zal zijn. Niet mensen helpen, maar mensen op eigen kracht zien en leren waarderen wie ze zijn en wat ze zijn, eigen verantwoordelijkheid laten zien en nemen en accepteren dat wat er is.