Missie & Visie

Onze visie

Wij zijn van mening dat iedereen waardevol is, accepteren wat jonge mensen wel of niet kunnen. Er is geen onderscheid in kleur, cultuur, subcultuur, religie. Allen zijn we slechts mensen.

Onze missie

De missie van Digg’Out is: jongeren op een onorthodoxe, laagdrempelige manier, resultaatgericht laten werken, en hierbij goed te kijken naar de kernkwaliteiten en valkuilen. Het gaat hierbij om het creëren en vergroten van het eigen inzicht, met als doel jongeren te motiveren en te empoweren weer terug te keren naar school/werk. Op deze manier bevordert Digg’Out zelfstandigheid, integratie en emancipatie van jongeren en vergroot eveneens de participatie van jongeren in de maatschappij.

Onze kernwaarden

De 10 kernwaarden die aangeven waar Digg’Out voor staat, en wat door Digg’Out, haar medewerkers, stagiaires en vrijwilligers als waardevol en belangrijk wordt ervaren:

  1. Wederzijds respect
  2. Gelijkwaardigheid
  3. Samenwerking
  4. Verantwoordelijkheid
  5. Eerlijkheid
  6. Vertrouwen
  7. Verdraagzaamheid
  8. Dienstbaarheid
  9. Zelfbeheersing
  10. Empowerment