Over Digg’Out

Ga voor grip op jouw leven

Digg’Out is het vangnet voor jonge ‘dwarsliggers’. Een jongerenloket voor en door jongeren waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook, zich fysiek kunnen melden, opdat ze aan de hand van hun individuele situatie en competenties plaatsbaar gemaakt worden. Plaatsbaar voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Digg’Out faciliteert in ondersteuning, begeleiding, trainingen en werk. Het is een netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. De identiteit is jong en sociaal.

Hoe…?

Digg’Out werkt volgens het VOo-DOo principe = Voor Ons Door Ons. Dus voor en door jongeren. Rolmodellen creëren rolmodellen.

Digg’Out werkt laagdrempelig, pro-actief en pragmatisch, volgens de action by learning en learning by doing aanpak. Empowerment door niet voor de hand liggende combinaties te maken van jongeren die samen leren en samen werken.

Waarom?

Ons primaire doel is het empoweren van jongeren om weer terug te keren naar school of werk. Zo bevordert Digg’Out de integratie en emancipatie van jongeren en vergroot het de participatie van jongeren in de maatschappij.

Doel is dat elke jongere met zijn eigen potentie de regie voor zijn eigen leven weer in handen krijgt. Waarbij de volgende woorden de grondslag van alle trajecten zijn: zelfsturing, autonomie, en vooral bewaking van authenticiteit.

Voor wie?

Voor jonge ‘dwarsliggers’, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, drop-outs, jongeren met problemen, jongeren die met hun ziel onder de arm lopen. Zij kunnen zich persoonlijk bij ons melden. Wij kijken naar ieders individuele situatie en competenties en maken je plaatsbaar, voor school en/of voor de arbeidsmarkt.

Door wie?

Door jongeren! Dat is de kracht van Digg’Out, jongeren die het voor, door en met andere jongeren zullen doen. De ‘volwassenen’ die betrokken zijn bij Digg’Out hebben voornamelijk faciliterende, coachende en structurerende rollen.

Jongeren (22-30 jaar) werken samen met andere jongeren (17-22 jaar). Op onorthodoxe wijze. Bv. een psychologe (26) werk samen met een docent maatschappij en zingeving (24) bij het trainen van de peereducators (17-22 jaar) die op hun beurt weer workshops geven in respect, anti-vandalisme, anti-discriminatie enz. aan jongeren van 12 tot 18 jaar.