De wereld van… een wijkconsulent

Cedric van Walbeek

Cedric van Walbeek werkt bij woningstichting Goede Stede als wijkconsulent. Hij heeft Almere Haven, Poort, Almere Buiten en Tussen de Vaarten in zijn portefeuille. Hij is daar mede verantwoordelijk voor leefbaarheidtrajecten, bewonersparticipatie en hij is contactpersoon voor de bewonerscommissies binnen deze stadsdelen. Het contact met Digg’Out kwam via de verhuur van het pand in Almere Buiten waar Digg’Out enige tijd was gevestigd. Maar hoewel Digg’Out alweer enige jaren is gevestigd in de Marktmeesterstraat is het contact tussen Cedric en Nanette gebleven.

Cedric komt oorspronkelijk uit Utrecht, een stad waar hij een band mee heeft. Hij denkt graag terug aan zijn schoolperiode op de Kees Boeke school in Bilthoven waar vooral naar de talenten van kinderen werd gekeken en deze gestimuleerd werden.

1. Ik ben…

…een mensen mens. Ik houd van mensen en ik ga er vanuit dat aan gedrag altijd een positieve intentie ten grondslag ligt. Ik probeer het positieve in mensen op te zoeken.

2. Ik geniet ontzettend van…

…mensen die zelf het initiatief nemen. Mensen die bijvoorbeeld zelf iets bijdragen aan hun leefomgeving, er zelf energie instoppen. Bijvoorbeeld het zwerfvuil opruimen of klaar staan voor hun buren.

3. Ik frustreer me over…

Mensen die eerst naar instanties wijzen in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ieder mens kan zelf eerst bedenken wat hij of zij aan een bepaalde situatie kan doen. Niet eerst aan instanties vragen wie de sneeuw gaat ruimen maar zelf regelen dat iemand- of samen de sneeuw ruimen.

4. Respect betekent voor mij…

Zonder respect kunnen mensen niet op de juiste manier met elkaar omgaan. Zonder respect is er geen basis om met elkaar te leven.

5. De hedendaagse maatschappij is in mijn ogen…

Flink in de war. De mensen zijn onzeker over hun toekomst: hun werk/baan of wat ze te wachten staat. Zekerheid bestaat niet meer. Mensen moeten blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. Ze moeten niet afwachten maar zelf initiatief nemen.

6. Mijn levensmotto is…

“Als je groen bent, groei je. Als je rijp bent, ga je rotten.” Dit betekent dat je ervan uit moet gaan dat je niet alles weet, en nog dingen kan leren.

7. Ik word later…

Ik houd me bezig met het nu. Ik weet niet hoe mijn leven de komende jaren gaat veranderen. Maar ik ga geen energie stoppen in toekomstkijken. Ik hoop dat ik zo gelukkig blijf als ik nu ben.

8. Het YouTube filmpje dat iedereen moet zien is…

Dat moet je aan mijn dochter vragen. Ik kijk af en toe wel naar YouTube filmpjes over muziek.

Reacties zijn gesloten.