De wereld van… een leerlingbegeleider

Chris Voorpostel

Als leerlingbegeleider ben je dagelijks bezig met het wel en wee van de leerling. Steeds weer probeer je de leerling op het juiste pad te houden of te krijgen, om de leerling binnen de school te houden. Vaak lukt dat, maar soms heeft een leerling extra hulp nodig. Meestal is er dan wel een reguliere weg die te bewandelen is. Echter, soms zijn er leerlingen waarvan je niet weet waar je met ze naar toe moet, leerlingen die niet in de schoolbanken passen, maar die ook niet passen in het profiel van BJZ, SVO, of andere trajecten. Deze leerlingen vallen vaak tussen wal en schip.

Twee jaar geleden hoorde ik toevallig over Digg’Out. Ik ben er toen zomaar even binnen gestapt en nu…. nu heb ik een instantie waarbij ik altijd terecht kan voor die leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Leerlingen die door hun gedrag, houding, of cognitie niet in het reguliere onderwijs vallen, maar ook niet passen in reeds bekende trajecten. Voor mij is Digg’Out derhalve een zeer goed alternatief.

Tot op heden heb ik twee leerlingen naar Digg’Out verwezen. Een leerling had een drankprobleem, een verstoorde thuissituatie en spijbelde bijna dagelijks. Deze leerling kregen we niet op school. We hebben besloten de leerling in een leerwerktraject te zetten. Helaas mislukte dat ook. De leerling was nog te jong om te werken en kwam niet meer opdagen op zijn werkplek. Digg’Out bood een alternatief. Juist door de begeleiding vanuit Digg’Out, die anders is dan andere begeleidingstrajecten, die een andere insteek naar de leerling toe had, voelde deze leerling zich begrepen. Hij kwam in aanraking met “collega-dwarsliggers”, met leerlingen die in het verleden ook niet de zogenoemde succeservaringen hadden. Hij voelde zich begrepen, door de aanpak die ik: van jongeren, door jongeren, noem. Zag de leerling weer perspectief. Er waren minder kaders waarbinnen hij zich hoefde te begeven. Hij hoefde niet meer op te zitten en pootje te geven, met andere woorden, niet meer te luisteren naar die volwassenen die het allemaal beter wisten. Hij kon samen met de begeleiders van Digg’Out zijn eigen toekomstplan maken. Hij maakte als het ware zijn eigen kaders. En dat hielp. Ik zag deze leerling opbloeien, ik zag hoe hij weer zin kreeg in het leren. Met Digg’Out spraken we af dat de leerling twee dagen in de week op school was, de overige dagen bij Digg’Out, en dat werkte. Kwam de leerling eerst niet op school, nu kwam hij iedere dag dat hij er moest zijn trouw. Hij had succeservaringen en voelde zich begrepen.

Belangrijk was wel dat er goede afspraken waren tussen school en Digg’Out. De leerling had wel zijn eigen kaders opgesteld, maar was daarin toch,zonder dat hij het door had, gestuurd en steeds weer werden de kaders bijgesteld, naarmate de leerling bepaalde doelen haalde. Er was afstemming tussen school en Digg’Out, schoolwerk ging de leerling bij Digg’Out maken en ineens was het minder erg. Leerwerktrajecten liep hij bij Digg’Out en ineens lukte dat wel. Regelmatig hadden we terugkoppelingen met elkaar en betrokken de leerling hier ook bij. Doordat de leerling door peer-educators van Digg’Out gestuurd werd aangesproken alsmede door andere dwarsliggers bij Digg’Out, werd hij gewezen op normen en waarden. Het drankprobleem verminderde. Samen met Tactus werd toen een plan opgezet om dit nog verder te verminderen.

Juist doordat er zoveel flexibiliteit is binnen Digg’Out, kan er zoveel bereikt worden. Er is ook altijd voor mij een mogelijkheid om te sparren, over problemen die ik tegenkom, er zijn altijd jongeren die ik kan inzetten om problemen met een van mijn leerlingen op te lossen en Digg’Out biedt een uitgelezen mogelijkheid om leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen, op te vangen en te begeleiden.

Chris Voorpostel
Leerlingbegeleider Echnaton

Reacties zijn gesloten.